COVID INFORMATIE

Beste leden en sympathisanten,

 

Door corona is onze activiteitenagenda behoorlijk door mekaar gehaald. Geen verrassing natuurlijk. We pikten dit jaar wel nog de fietstocht met Bernadette en de uitstap naar Oostende mee maar voorlopig kunnen fysieke samenkomsten jammer genoeg niet meer.

We zijn dan beginnen nadenken over alternatieven omdat we jullie toch graag cultuur en informatie blijven aanbieden en we zijn dan ook heel blij om jullie twee activiteiten te kunnen voorstellen, maar dan wel online.

We voorzien in november en december :

  • Op 26 november om 19.30 u :
    • een uiteenzetting van Boudewijn Catry, medewoordvoerder en collega van Steven Van Gucht, over de werking van en besluitvorming bij Sciensano, een actueel onderwerp gezien de covidcrisis. Deze activiteit is gratis en zal een uur duren, inclusief mogelijkheid tot vraagstelling.
  • Op 16 december om 19.30 u:
    • een uiteenzetting van Filip Verneert en Geert De Clercq over “Jazzboom, een anekdotische geschiedenis van de Jazz”, oorspronkelijk voorzien voor de boekenbeurs maar nu online. Voor deze activiteit vragen we 5 € per persoon. Ze zal 1.5 uur duren.

Jullie zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen om jullie in te schrijven.

Na inschrijving krijgen jullie een link om de uiteenzetting te kunnen volgen. Er zal na elke sessie ook ruimte worden voorzien om vragen te stellen.

We bezinnen ons nog over de reeds geplande activiteiten voor het voorjaar 2021, en dit in functie van de covidmaatregelen die dan gelden.

Wij hopen jullie alvast op één van deze virtuele activiteiten kunnen verwelkomen.

  

Uw Davidsfonds Melle-Merelbeke bestuur.