Bestuursleden

Externe communicatie

Dirk Morren 

xx

dirk.morren@telenet.be

 Voorzitter

Jan De Kimpe

xxx

 jdekimpe@logisolpro.be

Bestuurslid en gewest

Peter Derudder

xx

peter.derudder1@telenet.be

Externe communicatie
en
secretaris

De Dene Marcel

xx

marcel.dedene@telenet.be 

Bestuurslid

GeertBoone

xx

    geert.boone@scarlet.be         

Bestuurslid

Ann Debruyker

xx

annmbdebruycker@outlook.com

Bestuurslid en financiën

Jacqueline Vermaercke 

xx

jacqueline.vermaerke@logisolpro.be 

Webmaster

Lucienne Van Den Bulcke 

xx

   vdblucienne@hotmail.com