Bestuursleden

Externe communicatie

Dirk Morren 

xx

dirk.morren@telenet.be

 Voorzitter

Jan De Kimpe

xxx

bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be

Bestuurslid en gewest

Peter Derudder

xx

bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be

Externe communicatie
en
secretaris

De Dene Marcel

xx

bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be

Bestuurslid

GeertBoone

xx

  bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be         

Bestuurslid

Ann Debruyker

xx

bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be

Bestuurslid en financiën

Jacqueline Vermaercke 

xx

bestuur@davidsfondsmelle-merelbeke.be

Webmaster

Lucienne Van Den Bulcke 

xx

   vdblucienne@hotmail.com