Sterzingen 4 & 5 januari 2019

Ten Huize van vrienden en sympatisanten

Dit jaar gaat de opbrengst van ons sterzingen naar de PULMONALE HYPERTENSIE vzw

Pulmonale hypertensie is een ziekte die het leven op een korte tijd drastisch veranderd. Dit gaat vaak gepaard met een grote onzekerheid en twijfels over de toekomst. Het leven hoeft echter niet te stoppen na de diagnose, bewijzen de patiënten zelf.

Het stijgend aantal patiënten en de vele vragen en noden hebben ertoe aangezet om op 9 juni 2001 deze vereniging boven de doopvont te houden. We willen de patiënten beter begeleiden, hen informatie verstrekken en hun belangen verdedigen tegenover verschillende instanties.

Daarnaast willen we lotgenoten bij elkaar brengen door activiteiten te organiseren waar mensen elkaar in een ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.

Op initiatief van de patiënten is in 2008 een DVD uitgebracht die de ziekte meer bekend moet maken. De reportage brengt het verhaal van 4 patiënten en hun partners.