Sterzingen 3 en 4 januari 2020

ten voordele van Nest

Toontje vzw
De missie van Toontje vzw
Toontje vzw richt zich in de regio Gentbrugge-Ledeberg tot de kansarme mensen met de laagste (vervangings-)inkomens en leefgelden. Onder hen zijn mensen zoals invaliden, gepensioneerden die niet( meer) terugvallen op de hulpverleningsdiensten en ook weinig gebruik maken van welzijnsinitiatieven . Zij pogen te overleven met te kleine inkomens. Hierbij horen ook de EU-burgers die in wezen instaan voor eigen onderhoud maar geconfronteerd worden  met weinig werkzekerheid, wisselende inkomens en hoge woonlasten. Allen blijven zij onder de radar van het armoedebeleid.
Wat doet Toontje vzw?
Mensen kunnen bij Toontje vzw terecht voor
    de aanschaf van goedkope en degelijke tweedehandskledij
    een gastvrij onthaal met koffie,
    begeleiding in de sociale dienst voor een steuntje in de rug, aanvullende informatie rond maatschappelijke rechten alsook bemiddeling en toeleiding naar professionele diensten en netwerken in de buurt,
    materiële ondersteuning in acute crisissituaties of bij langerdurende tekortperiodes,
    toeleiding naar initiatieven voor lichaamszorg, cultuur en vrije tijd,
    kansen tot inspraak, ontplooiing en toeleiding tot emancipatorische werkingen.
    projectwerkingen Happen en Klappen, Kransen en Kralen , Cultuur en vrije tijd, mee gedragen door mensen in armoede.
Toontje biedt ook vorming aan vrijwilligers en signaleert armoedeproblemen binnen de Gentse overlegraden, de Gentse Kraskoepel, en als welzijnsschakel via de koepel Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen.
Toontje vzw werd in 2017 25 jaar.
Zo maakt Toontje vzw het verschil
In 2017 meldden zich bij Toontje 614 hulpvragers: 209 alleenstaanden, 44 koppels en 361 gezinnen, waarvan 157 éénoudergezinnen (een heel kwetsbare groep) zijn. Met hun gezinsleden erbij gerekend gaat het om 1714 personen. Gemiddeld boden zich per week 170 hulpvragers ( voor 238 volwassenen en 231 kinderen) aan voor voedselondersteuning. In totaal werden 8484 voedselpakketten uitgedeeld.
Hoe kan jij helpen?
Financiële steun
    Toontje vzw is op zoek naar financiële middelen om haar werking, basishulpverlening (fondsen gezondheid,  kinderarmoede, participatie en maatschappelijke verplichtingen, hygiëne en pampers) en de kosten en herstellingen van de gebouwen te betalen.
Materiaal
    Tweedehandskledij in uitstekende staat voor de tweedehandswinkel van Toontje vzw