Huis van Alijn 18/5/2019

BEZOEK HET HUIS VAN ALIJN MET GIDS

Dagelijkse en bijzondere gebeurtenissen bepalen het ritme van ons leven. Dagen worden weken, maanden worden jaren. Het Huis van Alijn legt gewoontes, tradities en rituelen bloot die herinneren aan een recent of verder verleden. Van je allereerste babyfoto’s, knikkeren op de speelplaats en je eerste liefdesverdriet, tot de jaarlijkse zomervakantie, het vieren van je pensioen en het afscheid van een dierbare. Hoe we omgaan met deze momenten en emoties evolueert in de tijd, is tegelijk persoonlijk én universeel. 

De oorsprong van het Huis van Alijn ligt in 1926. Toen werd de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen opgericht. De vereniging had als doel de studie van het volksleven te bevorderen. Ze realiseerde dit onder meer door de uitgave van het volkskundig tijdschrift Oost-Vlaamse Zanten, vanaf 1927, en de oprichting van een volkskundige bibliotheek. De collectie van de vereniging, aanvankelijk ondergebracht in de bibliotheek, groeide in de volgende jaren zo sterk aan, dat een nieuwe thuishaven zich opdrong. In 1932 zag het Folkloremuseum dan het licht. Tien jaar na de oprichting vond het stangpoppentheater Het Spelleke van Folklore, het voormalige Spelleke van de Muide, onderdak in het museum en het is er gebleven tot op vandaag. Het Folkloremuseum verhuisde in 1962 van de Lange Steenstraat naar het Kinderen Alijnhospitaal op de Kraanlei en werd omgedoopt tot Museum voor Volkskunde.

Laat je gidsen doorheen de rijke collectie objecten, foto’s, geluid en bewegend beeld uit de 20ste en 21ste eeuw, en ontdek dat alledaags allerminst gewoon is.